Barnathan Apartmanı, Galata

Barnathan Hall

İSTANBUL ve BOĞAZ KIYILARINA PİTOREKS SEYAHAT


Antoine Ignace Melling (1763 – 1831)Ressam, Mimar ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Sultanı III. Selim (1789 – 1807) ve kız kardeşi Prenses Hatice Sultan'ın resmi Mimarı’dır.
18 yıl yaşadığı İstanbul’un detaylı manzara çizimleri ile ünlüdür.
En etkili eseri, 1819'da Paris'te Voyage pittoresque de Constantinople et des rives du Bosphore adıyla yayınlanmıştır.

 

Antoine Ignace Melling

Geç XVIII. yüzyılın önde gelen Oryantalist ressamlarından biri olan Antoine-Ignace Melling, İstanbul’da bulunduğu dönemde, önce bazı Avrupa devletlerinin elçiliklerinin, sonra da hükümdar III. Selim (1761 – 1808) ile kız kardeşi Hatice Sultan’ın (1768 – 1822) emrinde çalışarak kökenini hem Batı’dan, hem de İran’dan alan, melez bir zevkin yeniden şekillendirdiği İstanbul’da, o zevkin izlerini taşıyan mimarlık ürünleri meydana getirmiştir.

Melling, bunun yanında usta bir topografya ressamı olarak, özellikle Boğaziçi bölgesinde yoğunlaşan bir tasvir faaliyetini devam ettirmiş; İstanbul’un bu yeni zevkin etkisiyle değişen çehresini tasvir etmiş ve bu değişimleri belgelemiştir.

Boğaz manzaralarını konu edinen bütün Batılı ressamlar içerisinde görmenin
ve seyretmenin zevklerini bana en çok tattıranı ve bana en inandırıcı geleni Melling’dir.

Orhan Pamuk / (Nobel Edebiyat Ödülü (2006)